Consultoría de Apoio ao Emprendemento: Acompañamento a WendalGreen

Dende Faísca Consultora, levamos xa un tempo acompañando a WendalGreen na elaboración do seu proxecto de negocio.

Tivemos varias sesións onde traballamos un DAFO sobre as posibilidades da idea, un mapa de experiencias para o deseño os servizos e subservizos que quere ofrecer como empresa, e a misión, visión e valores sobre os que se sustenta a mesma.

Paso a paso, imos camiñando cara á concreción dos seus obxectivos, cunha metodoloxía flexible baseada na Facilitación Sistémica, que se adapta ás circunstancias, á propia idea de negocio e á persoa que hai detrás dela.

Queremos dar as grazas a WendalGreen por confiar en Faísca e facernos partícipes dos seus soños.

Mil grazas por contar con nós!

Seguimos!

 

Sesión de Elaboración de misión, visión e valores
Sesión de Elaboración do Mapa de Experiencia de Servizos e Subservizos