faisca-consultores-clientes

CLIENTES

TERCEIRO SECTOR

Elaboración de Documentos Clave
Plans Estratéxicos
Deseño de Perfís
Plans de Acollida e Integración
Plans de formación

Facilitación de Procesos Internos
Procesos de Indagación

Avaliación de Proxectos
Diagnósticos
Liñas de Base
Plans de seguimento e avaliación
Avaliacións finais
Sistematización de Experiencias

PEMES, COOPERATIVAS E PERSOAS AUTÓNOMAS

Elaboración de Documentos Clave
Plans Estratéxicos
Deseño de Perfís
Plans de Acollida e Integración
Plans de Formación

Facilitación de Procesos Internos
Procesos de Indagación
Apoio Individual

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Avaliación de Proxectos
Avaliacións ex – ante
Diagnósticos
Plans de seguimento e Avaliación
Avaliacións finais

Menú