faisca-consultores-proyectos

TRABALLOS DESENVOLVIDOS

Proxecto: “O Globo; Observatorio, escola e espazo de participación”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2024.

Proxecto: “Tecnoloxía ao Servizo do Ben Común, da Cidadanía Global e da inclusión nas Escola Técnicas da Universidade Galega. Fase 2.”

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liña de Base.
 • CLIENTE: Enxeñería Sen Fronteiras Galicia en consorcio con Arquitectura Sen Fronteiras Galicia e Artigo9Tech.
 • ANO: 2023-2024.

Proxecto: “O Movemento Social do Comercio Xusto como exercicio de Cidadanía Global: unha contribución á consecución da Axenda 2030 desde Galicia. Fase II”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2023-2024.

Proxecto: “O Aprendizaxe – Servizo na saúde comunitaria: construíndo cidadanía global para a transformación social na comunidade universitaria. Fase IV”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liña de Base.
 • CLIENTE: Farmamundi. Galicia.
 • ANO: 2023-2024.

Proxecto: ” Abeirar: desprazamento e refuxio desde o enfoque de dereitos”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Asemblea de Cooperación Pola Paz. Galicia.
 • ANO: 2023-2024.

Proxecto: “Investigación – Acción – Formación para fortalecer a educación e integración do Dereito ao Hábitat en centros educativos de secundaria e entre axentes multiplicadores clave en Galicia. Fase 4”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Arquitectura sen Fronteiras Galicia.
 • ANO: 2023-2024.

Proxecto: “Agra: un barrio de coidados. Fortalecidas capacidades para a defensa do Dereito ao Hábitat, no marco da Axenda 2030 – ODS, desde a participación social comunitaria e a perspectiva interseccional. Fase 1”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liña de Base.
 • CLIENTE: Arquitectura sen Fronteiras Galicia.
 • ANO: 2023.

Proxecto: “Mellora da capacidade de reflexión crítica e de xeración de produtos educomunicativos do alumnado de secundaria de Boiro, Bueu, Silleda, Viana do Bolo e Brión e do profesorado de centros públicos de Galicia – EpDLab- Fase 8”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: ONGD AGARESO.
 • ANO: 2023.

Proxecto: “O Globo; Observatorio para a cidadanía global ”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internación de Galicia.
 • ANO: 2022-2023

Proxecto: “Abeirar: desprazamento e refuxio desde o enfoque de dereitos”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liña de Base.
 • CLIENTE: Asemblea de Cooperación Pola Paz.
 • ANO: 2022-2023.

Proxecto: “O Globo; Observatorio para a cidadanía global ”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internación de Galicia.
 • ANO: 2021 – 2022.

Proxecto: “Escolas Sen Racismo 2021-2022 ”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liña de Base.
 • CLIENTE: Asemblea de Cooperación Pola Paz.
 • ANO: 2021.

Proxecto: “Escolas Sen Racismo 2020-2021 ”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Asemblea de Cooperación Pola Paz.
 • ANO: 2021.

Proxecto: “Asistencia Técnica ao Convenio de Fortalecemento da Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento”.

 • SERVIZO: Asistencia Técnica. Formación e Asesoramento.
 • CLIENTE: Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento.
 • ANO: 2021.

Proxecto: “Sistematización do Programa de EpDCG: “Horizonte 2030” ”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Sistematización.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2020 – 2021.

Proxecto: “Horizonte 2030: construíndo liderados positivos para unha mocidade galega transformadora. Fase III”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2020 – 2021.

Proxecto: “Elaboración do I Plan Estratéxico Xuvenil de Solidariedade Internacional de Galicia”.

 • SERVIZO: Elaboración de documentos claves. Plan Estratéxico.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2020.

Proxecto: “Elaboración dun Diagnóstico sobre intereses e necesidades en Participación Xuvenil”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxecto. Diagnóstico.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2020.

Proxecto: “Apoio na Avaliación Ex- ante de Admisibilidade de proxecto para o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxecto. Avaliación Ex-ante.
 • CLIENTE: Análisis y Desarrollo Social Consultores, S.L.
 • ANO: 2020.

Proxecto: “Apoio na elaboración dun plan de traballo para o emprendemento dun negocio”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos. Apoio individual.
 • CLIENTE: Persoa autónoma.
 • ANO: 2020.

Proxecto: “Avaliación do programa de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Avaliación ex-post.
 • CLIENTE: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa EU. Xunta de Galicia
 • ANO: 2019-2020.

Proxecto: “Proceso de deseño de impulso de negocio”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos. Apoio individual.
 • CLIENTE: Persoa autónoma.
 • ANO: 2019.

Proxecto: “Proceso de elaboración e perfeccionamento do CV”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos. Apoio individual.
 • CLIENTE: Persoa autónoma.
 • ANO: 2019.

Proxecto: “Fortalecemento dos mecanismos locais de prevención de violencia social e de xénero entre a poboación infantil e xuvenil do municipio de Tonacatepeque (San Salvador)”.

 • SERVIZO: Apoio á Elaboración do contido da páxina web.
 • CLIENTE: Cruz Vermella Española.
 • ANO: 2019.

Proxecto: “Contribuír á defensa dos dereitos sociais, económicos e culturais das mulleres centrado no seu empoderamento e autonomía económica”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxecto. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Coperacció.
 • ANO: 2018-2019.

Proxecto: “Elaboración dun Plan Estratéxico para a entidade”.

 • SERVIZO: Elaboración de documento clave. Plan Estratéxico.
 • CLIENTE: Acción Familiar Ferrol.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Proceso de indagación na motivación e implicación do persoal da equipa de traballo”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos. Procesos de indagación.
 • CLIENTE: Simulacros.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Toma de decisións de mellora de negocio”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos. Apoio individual.
 • CLIENTE: Pin-up Estética and Tattoo.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Facilitación dunha Asemblea da organización”.

 • SERVIZO: Facilitación de procesos.
 • CLIENTE: Zocamiñoca.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Horizonte 2030: construíndo liderados positivos para unha mocidade galega transformadora”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxecto. Avaliación Final proxecto de Educación para a Cidadanía Global.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Diagnóstico de Necesidades Formativas en materia de Xénero”.

 • SERVIZO: Avaliación de Proxectos. Diagnóstico.
 • CLIENTE: Arquitectura sen Fronteiras Galicia.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Elaboración de deseño dos perfís da entidade”.

 • SERVIZO: Elaboración de documentos clave. Deseño de perfís.
 • CLIENTE: Acción Familiar Ferrol.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Elaboración dun Plan de Formación Participado para o persoal voluntario”.

 • SERVIZO: Elaboración de documentos clave. Plans de formación.
 • CLIENTE: Acción Familiar Ferrol.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Aprendizaxe-Servizo con Coidados para Centros Educativos Transformadores. Fase II: Avanzando cara a unha Educación Transformadora”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liñas de Base.
 • CLIENTE: InteRed Comunidade Valenciana.
 • ANO: 2018.

Proxecto: “Proxecto de Dinamización Xuvenil do Barrio da Sacra Familia: MOCIDADE SF”.

 • SERVIZO: Elaboración de documentos clave, avaliación de proxectos e facilitación de procesos.
  o Elaboración do proxecto de dinamización.
  o Elaboración dun diagnóstico sobre os intereses da poboación Xuvenil do Barrio.
  o Desenvolvemento do proxecto de dinamización.
  o Recollida e análise de datos avaliativos e memoria final do proxecto.
  o Elaboración da sistematización da experiencia.
 • CLIENTE: Concello da Coruña.
 • ANO: 2017.

Proxecto: “Horizonte 2030: construíndo liderados positivos para unha mocidade galega transformadora”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liñas de Base.
 • CLIENTE: Solidariedade Internacional de Galicia.
 • ANO: 2017.

Proxecto: “Difusión de dereito ao hábitat, con especial incidencia en modelos de gobernanza participativos, a través da sensibilización e a educación non formal de axentes multiplicadores clave e alumnado de secundaria na cidade da Coruña”.

 • SERVIZO: Avaliación de proxectos. Liñas de Base.
 • CLIENTE: Arquitectura sen Fronteiras Galicia.
 • ANO: 2017.
Menú